Station  Date begin Date end Info
UP25P  2016-12-01 2016-12-31 Cпец.станция в честь 25-летия Независимости Казахстана
UP44WFF  2017-04-12 2017-04-14 UNFF-0011 ,KDA T-08,
UP72I  2017-04-30 2017-06-14 KDA I-13,
UP72ASD  2017-04-30 2017-06-14 KDA I-13,
UP44WFF  2017-05-06 2017-05-08 UNR-005,KDA Q-13,
The last 5 logs